Organizator: Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sztuk Wizualnych

Biuro Festiwalowe:
ul. Rękawka 7/10, 30-535 Kraków;
e-mail: office@photomonth.com
tel. (12) 296 13 34, fax: (12) 296 17 07

Prezes Fundacji: Aleksander Matczewski
tel. 601 43 09 34
e-mail: office@photomonth.com

Dyrektor ds. Promocji i Public Relations: Tomasz Gutkowski
e-mail: promocja@photomonth.com

Koordynator wystaw: Joanna Żak-Twaróg
e-mail: azak@pinnex.pl

Design: Bartek Rogalewicz (www.rogalewicz.com)
Webdevelopment & CMS: Michał Roszka (www.roszka.pl)
Hosting: Conecto (www.conecto.pl)